1399/01/10 08:13
جلسه ستاد ملي پيشگيري و مبارزه با كرونا
جلسه ستاد ملی پیشگیری و مبارزه با کرونا به ریاست جناب آقای دکتر روحانی رئیس محترم جمهور و استانداران محترم استانها . جناب آقای آقازاده استاندار محترم استان مرکزی به صورت ویدیو کنفرانس با کیفیت FULL HD در جلسه شرکت نمودند

جلسه ستاد ملی پیشگیری و مبارزه با کرونا 
به ریاست جناب آقای دکتر روحانی رئیس محترم جمهور و استانداران محترم استانها . جناب آقای آقازاده استاندار محترم استان مرکزی به صورت ویدیو کنفرانس با کیفیت FULL HD در جلسه شرکت نمودند

©2015 Markazi Province (Ostan-mr.ir). All Rights Reserved