آخرین اخبار و رویدادهای دفتر فناوری اطلاعات ( مشاهده آرشیو اخبار )

پروانه دفتر پیشخوان  خدمات دولت شهری ساروق با شماره  شناسایی 1114-36-72  صادر شد.

صبح روز یکشنبه مورخ1/6/94جلسه با حضور مدیرکل و معاون ،کارشناس دفتر فناوری اطلاعات و ارتباطات و امنیت و فرماندار شهرستان  دلیجان در محل آن فرمانداری  برگزار شد.

صبح روز سه شنبه راس ساعت 9:30 در محل فرمانداری  شهرستان زرندیه با حضور فرماندار و مدیر کل دفتر فناوری اطلاعات و ارتباطات و امنیت، معاون دفتر فناوری و اطلاعات ارتباطات و امنیت برگزار شد.

صبح روز سه  شنبه  مورخ 94/04/20راس ساعت 8:30  با حضور سرپرست دفتر فناوری اطلاعات  و معاون دفتر فناوری اطلاعات و فرماندار و جمعی از کارشناسان برگزار شد .

صبح روز شنبه مورخ 20/04/94 ساعت  8:30  جلسه ای   به ریاست  معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی  و با  حضور سر پرست دفتر فناوری اطلاعات ارتباطات و امنیت و مدیر عامل شرکت مخابرات اراک ،مدیر کل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان برگزار شد.

همایش دفاتر پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی غیر دولتی  با حضور استانداری مرکزی ،معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری، دبیر کارگروه دفاتر پیشخوان، اعضای شورای اسلامی شهر اراک، مدیران دستگاههای خدمات رسان و مدیران دفاتر پیشخوان شهری و روستایی سطح استان حضور داشتندبرگزار و از مدیران دستگاه های خدمات رسان و دفاتر پیشخوان خدمات دولت برتر تقدیر شد.

بنیاد ایران شناسی استان و شهرداری شهرستان داود آباد به شبکه دولت متصل شد

صبح روز یکشنبه  جلسه بررسی مشکلات مخابراتی شهرستان شازند در فرمانداری شهرستان شازند باحضور فرماندار و نماینده دفتر فناوری استانداری برگزارشد.

جلسه کارشناسی دفاتر پیشخوان خدمات دولت صبح دیروز راس ساعت 8 در دفتر فناوری اطلاعات ،ارتباطات و امنیت استانداری برگزار شد.

نشست بررسی وضعیت آنتن دهی نقاط روستایی استان  صبح روز یکشنبه راس ساعت 10  با حضور طاعتی سرپرست دفتر فناوری اطلاعات ، ارتباطات و امنیت استانداری مرکزی ،برفره مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان ،دریابیگی معاون دفتر فناوری اطلاعات استانداری  و جمعی از کارشناسان مرتبط برگزار شد.

صبح روز سه شنبه مورخ 26/3/94 جلسه پیشخوان خدمات دولت در سالن جلسات دفتر توسعه مدیریت و منابع انسانی برگزار شد.

اولین جلسه کمیته فناوری اطلاعات ارتباطات و امنیت انتخابات درفرمانداری شهرستان تفرش با حضور سرپرست فناوری اطلاعات و ارتباطات و امنیت استانداری مرکزی و فرماندار  شهرستان تفرش ،بخشداران، مدیر شرکت مخابرات شهرستان و نماینده اداره کل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان برگزار شد.

جلسه کمیته کارشناسی دفاتر پیشخوان خدمات دولت استان با حضور رئیس کانون کشوری دفاتر پیشخوان خدمات دولت کشور در دفتر فناوری اطلاعات ارتباطات و امنیت برگزار شد.

دبیر دفاتر پیشخوان خدمات دولت استان گفت:سومین همایش ملی دفاتر پیشخوان خدمات دولت در روز سه شنبه مورخ بیست و دوم اردیبهشت در تهران در سالن اجلاس سران برگزار و انجمن صنفی دفاتر پیشخوان خدمات دولت استان به عنوان یکی از 3 انجمن برتر کشور معرفی شد.

پروانه بهره داری از دفتر پیشخوان خدمات دولت روستایی به شماره 1113-36-72 روستای مس علیا از توابع شهرستان خنداب به نام سامان قمی  صادر گردید.

اولین جلسه  هماهنگی startup weekend  صبح روز یکشنبه  راس ساعت  10در سالن جلسات معاونت برنامه ریزی و بودجه استانداری  برگزار شد.

دفتر ictروستایی هفته به دفتر پیشخوان خدمات دولت شهری شهباز و دفتر ictروستایی خنجین به دفتر پیشخوان خدمات دولت شهری خنجین تبدیل شد.

راس ساعت 9 صبح  روز پنج شنبه مورخ 21/12/93 به همت دفتر فناوری اطلاعات ارتباطات و امنیت اولین کارگاه آموزشی دستورالعمل اصلاح فرآیند ها و روشها انجام کار در سالن غدیر استانداری مرکزی با حضور  یوسفی مشاور استاندار در امور برنامه ریزی و مجید طاعتی سرپرست دفتر فناوری اطلاعات ارتباطات و امنیت ،جمعی از نمایندگان فرمانداری های  تابعه و دفاتر ستادی استانداری مرکزی برگزار شد. 

صبح دیروز جلسه آموزش و معرفی نسخه اولیه سامانه مذکور در دفتر فناوری اطلاعات ارتباطات و امنیت برگزار شد.

به همت دفتر  فناوری اطلاعات ،ارتباطات و امنیت،مجوز دفتر پیشخوان خدمات دولت در شهرستان جاورسیان و روستای تلخاب صادرشد.

تصویر روز


مجید طاعتی
مدیر کل دفتر فناوری اطلاعات،ارتباطات و امنیت it@ostan-mr.ir

استان مرکزی

جاذبه ها

مشاهیر

رسانه ها

دستگاه ها

ارتباط با مدیر

خدمات

پیشنهادات

اخبار فرمانداری های استان مرکزی

اخبار دفاتر و ادارات زیر مجموعه استانداری مرکزی

اخبار بخشداری های استان مرکزی


 

 

 

 

ز